04/03/2023 21:57        

💐💐 HƯỞNG ỨNG ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM 60 NĂM PHONG TRÀO NGHÌN VIỆT TỐT TUẦN 3: “BẢO VỆ MỘI TRƯỜNG” 🍃🍃

💐💐 HƯỞNG ỨNG ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM 60 NĂM PHONG TRÀO NGHÌN VIỆT TỐT 
TUẦN 3: “BẢO VỆ MỘI TRƯỜNG” 🍃🍃
☘️ Liên đội Tiểu học Phước Long 2 phát động phong trào “Nghìn việc tốt” 
       Cùng nhau giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường học và lớp học , nhổ cỏ, chăm sóc bồn hoa. Nhằm duy trì phong trào xây dựng trường em, xanh, sạch đẹp là một trong những nội dung quan trọng mà Liên đội Tiểu học Phước Long 2 luôn duy trì và phát huy từ nhiều năm qua. 

#kỷniệm60nămphongtràonghìnviệctốt
#Dũngsĩnghìnviệctốt
#Bảovệmôitrường