11/08/2021 15:06        

Giới thiệu trường tiểu học Phước Long 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LONG 2

Tháng 7 năm 2003, Trường tiểu học Phước Long 2 được thành lập trên cơ sở là sự hợp nhất 8 lớp thuộc điểm chính (Bát Nhã) của trường tiểu học Phước Trường với 5 lớp thuộc điểm phụ Phước Thái của Trường tiểu học Phước Long 1. Hiện nay trường có 2 điểm, điểm chính nằm ở 22/4 Đường Phước Long và điểm Bát Nhã nằm ở Đường Đông Phước.

Qua từng giai đoạn xây dựng và trưởng thành, Trường Tiểu học Phước Long 2 từng bước có sự phát triển cả về quy mô trường lớp và chất lượng giáo dục, trở thành một địa chỉ giáo dục có uy tín. Từ một ngôi trường ban đầu với cơ sở vật chất thiếu thốn, thiết bị dạy học hầu như không có gì, chất lượng giáo dục còn rất khiêm tốn, đến nay trường đã dần dần trang bị các trang thiết bị dạy học khá đầy đủ, đáp ứng khá tốt điều kiện dạy - học và các hoạt động giáo dục của giáo viên, học sinh. Trong những năm vừa qua trường Tiểu học Phước Long 2 đã và đang chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới cùng đất nước với nhiều thử thách, khó khăn nhưng cũng có nhiều thuận lợi. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững ngày càng trưởng thành, đã đang và sẽ trở thành một nhà trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của nhân dân trên địa bàn phường Phước Long.