23/04/2024 18:09        

📕 Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4 📕

🔆📕🔆Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4🔆📕🔆

📘📙📕 Sáng ngày 15/4/2024, liên đội phối hợp với bộ phận thư viện trường Tiểu học Phước Long 2 tổ chức hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4.
Trong buổi sinh hoạt, GV và HS đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa của ngày sách Việt Nam; vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc đọc sách qua sự hướng dẫn của cô Lê Thị Loan - NV thư viện nhà trường. Ngoài ra, các em học sinh đã cùng lựa chọn và đọc những cuốn sách mà mình yêu thích. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người; giáo dục các em rèn luyện và duy trì một thói quen tốt.

✳️ Hình ảnh các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam: