08/10/2023 22:00        

🌻ĐẠI HỘI CHI ĐỘI NHIỆM KỲ 2023- 2024 🌻

🌻 LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC PHƯỚC LONG 2 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐỘI NHIỆM KỲ 2023- 2024 🌻
✅ Được sự chỉ đạo của Chi bộ và ban lãnh đạo nhà trường, ngày 05/10/2023 liên đội đã tổ chức Đại hội Chi đội mẫu tại Chi đội KIM ĐỒNG.
Ngày 06/10/2023 các Chi đội thuộc Liên đội đã đồng loạt tổ chức Đại hội chi đội nhiệm kỳ 2023-2024.
✅ Tại đại hội các chi đội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Đội nhiệm kì 2022-2023 và phương hướng chương trình hoạt động Đội nhiệm kỳ 2023 - 2024, đồng thời bầu chọn ra ban chỉ huy chi đội mới và đại biểu dự Đại hội Liên đội.