Văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
Số: 10/QĐ-THPL222/01/2024 V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024
Số: 27/2023/TT-BGDĐT28/12/2023 THÔNG TƯ Quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở GD phổ thông
Số: 1745/SGDĐT-VP12/06/2023 V/v tuyên truyền giới thiệu, chia sẻ đường link/ mã QR của cuộc điều tra. https://tuyengiaokhanhhoa.vn/survey/doimoigiaoduc
Số: 1138/SGDĐT-VP17/04/2023 V/v thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Số: 217/GDĐT-THCS14/02/2023 V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn thành phố Nha Trang
Số: 754 UBND/KGVX31/01/2023 V/v tuyên truyền kỉ niệm các ngày lễ lớn về sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
Số: 06 UBND-KT03/01/2023 V/v chủ động ứng phó với mưa lũ lớn diện rộng và gió mạnh trên biển.
Số: 1564/KH-GDĐT16/12/2022 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua hiến máu tình nguyện, vận động hiến máu tình nguyện và triển khai công tác hiến máu tình nguyện năm 2023.
Số: 1559/GDĐT-HC15/12/2022 V/v tuyên truyền cấp thẻ Căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử
Số: 9577/UBND-KGVX06/10/2022 V/v triển khai thực hiện Nghi quyết số 12/2022 NQ-HDND ngày 23/09/2022 của HDND tỉnh Khánh Hòa
Số:1132/GDĐT-HC26/09/2022 V/v triển khai thực hiện Công điện 01/CĐ-UBND ngày 25/9/2022 của UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022.
Số: 01/CD-UBND25/09/2022 Công điện Về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022
Số: 1026/TB-UBND20/08/2022 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với học sinh, giáo viên chuẩn bị cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới 2022-2023
Danh sách tuyển sinh lớp 1 năm 2022-202304/08/2022 Danh sách tuyển sinh lớp 1 năm 2022-2023 UBND phường Phước Long
Số: 1433/QĐ-GDĐT28/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang
Số: 1562/SGDĐT-VP07/07/2022 V/v tuyên truyền tình trạng suy giảm rạn san hô ở Hòn Mun và Vịnh Nha Trang
Số: 1549 /SGDĐT-VP05/07/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19
Số: 1396/SBGDĐT-QLCL16/06/2022 V/v triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ GDĐT
Số: 08/2022/TT-BGDĐT06/06/2022 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh ao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
Số: 2048 /UBND-VHTT05/04/2022 V/v rà soát, chấn chỉnh tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội
1234