Ký hiệu: Số: 9577/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 06-10-2022
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghi quyết số 12/2022 NQ-HDND ngày 23/09/2022 của HDND tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan ban hành: Nơi ban hành khác
Loại văn bản: Chỉ đạo
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Nội dung:
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 45519
Số người trực tuyến
   Hiện có: 8   Khách