14/10/2023 20:32        

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC PHƯỚC LONG 2

🌈 ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC PHƯỚC LONG 2 🌈
🍀NHIỆM KÌ 2023-2024🍀
⏰ Sáng ngày 14/10/2023 Liên đội đã tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kì 2023-2024
👉Tham dự Đại hội có đại diện Ban giám hiệu, công đoàn, chi đoàn nhà trường cùng các anh chị phụ trách khối 4,5 và gần 40 đại biểu đại diện cho hơn 1000 thiếu nhi của Liên đội.
✅Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Đội nhiệm kì 2022-2023 và chương trình hoạt động Đội nhiệm kì 2023-2024, Đại hội cũng đã bàn bạc và thảo luận các chỉ tiêu của Liên đội trong nhiệm kì mới. Tại Đại hội cũng đã bầu chọn được 9 đội viên vào BCH Liên đội nhiệm kì 2023-2024.
📸 Dưới đây là một số hình ảnh đại hội: