16/04/2023 10:06        

🕍 THAM QUAN “VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC” 🕍

🕍 THAM QUAN “VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC” 🕍
🖊 Ngày 14/4/2023, trường Tiểu học Phước Long 2 đã tổ chức cho các em học sinh khối 1 và các lớp 2/2; 2/3 tham quan tại Viện Hải Dương Học.
🌿🌿 Tham quan thực tế là một hoạt động ngoại khoá trong chương trình giáo dục toàn diện học sinh. Đây cũng là một điều kiện tốt để các em học sinh được học tập, mở rộng kiến thức trong cuộc sống, trong xã hội.
📸 Một số hình ảnh tham quan.