24/03/2023 08:46        

HOẠT ĐỘNG THI ĐUA CAO ĐIỂM TUẦN 5 “VẬN ĐỘNG KHỎE MẠNH"

HOẠT ĐỘNG THI ĐUA CAO ĐIỂM TUẦN 5 “VẬN ĐỘNG KHỎE MẠNH - RÈN LUYỆN KỸ NĂNG” KỶ NIỆM 60 NĂM PHONG TRÀO “NGHÌN VIỆC TỐT” (24/3/1963 - 24/3/2023) CẤP LIÊN ĐỘI TRONG NĂM HỌC 2022 - 2023 ☘️☘️

#Kỷniệm60nămphongtràonghìnviệctốt
#Dũngsỹnghìnviệctốt
#VậnđộngkhỏemạnhRènluyệnkỹnăng

 
Tin liên quan