04/03/2023 21:49        

☘️ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM ”NGHỆ THUẬT XEM MÚA RỒI” ☘️ 2/3/2023 ☘️

☘️ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM ”NGHỆ THUẬT XEM MÚA RỒI” ☘️

     Ngày 2/3/2023, trường Tiểu học Phước Long 2 tổ chức hoạt động ngoại khoá xem múa rối vở “Sơn Tinh - Thuỷ Tinh”. 

💐 Nhằm giúp trẻ cảm nhận loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của dân tộc Việt Nam, từ đó phát triển khả năng cảm thụ nghệ thuật của trẻ.
💐 Tổ chức hoạt động trải nghiệm để rèn luyện cho học sinh kĩ năng tiếp thu, xử lí thông tin linh hoạt và năng lực sáng tạo, đồng thời nâng cao ý thức của học sinh về vấn đề bảo vệ, gìn giữ nền nghệ thuật nước nhà.