17/11/2022 15:36        

Hoạt động Thể dục đầu giờ của Trường TH Phước Long 2

☘️HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC ĐẦU GIỜ CỦA LIÊN ĐỘI TH PHƯỚC LONG 2 ☘️
“Rèn luyện thân thể - bảo vệ tổ quốc, rèn luyện thân thể - tích cực học tập”