24/08/2022 20:05        

Trường Tiểu học Phước Long 2 triển khai tiêm Vaccine phòng Covid-19 cho học sinh toàn trường.