21/08/2022 20:01        

THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NĂM HỌC MỚI CỦA TRƯỜNG TH PHƯỚC LONG 2