07/08/2022 13:11        

THÔNG BÁO - TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023 & DANH SÁCH HỌC SINH CỦA PHƯỜNG PHƯỚC LONG

LINK TẢI DANH SÁCH ĐÍNH KÈM

http://c1plong2-nt.khanhhoa.edu.vn/van-ban-chi-tiet/ctl/DownloadFile/mid/2841/ID/220