06/05/2022 14:19        

⭐TUYÊN TRUYỀN - CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI. 🚩"NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ XÂM HẠI TRẺ EM"🚩

⭐TUYÊN TRUYỀN ⭐ CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI.
🚩"NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ XÂM HẠI TRẺ EM"🚩
🎈Tham gia buổi tuyên truyền, có hơn 700 học sinh và giáo viên trường TH Phước Long 2. Tại buổi tuyên truyền nhà trường đã phối hợp cùng với Hội liên hiệp Phụ Nữ  Phường Phước Long, nêu lên một số thông tin về thực trạng bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn. Nguyên nhân xảy ra tình trang bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; dấu hiệu nhận biết trẻ em bị xâm hại tình dục; phương thức, thủ đoạn phạm tội; những vấn đề khó khăn trong công tác phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em; một số kỹ năng phòng tránh tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.
Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được giao lưu trao đổi nhằm nắm bắt trực tiếp những thông tin, kỹ năng và biện pháp phòng tránh tội phạm xâm hại tình dục và bạo lực học đường.