14/02/2022 22:00        

📢 TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG INTERNET MẠNG XÃ HỘI AN TOÀN HIỆU QUẢ 📢

📢📢TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG INTERNET MẠNG XÃ HỘI AN TOÀN HIỆU QUẢ📢📢
⭐Sáng nay ngày 14.02.22 Liên đội đã tuyên truyền về việc sử dụng mạng xã hội an toàn hiệu quả, nhằm định hướng cho các em học sinh cách sử dụng mạng xã hội một cách hữu ích, góp phần hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội đối với lứa tuổi học sinh.⚡