12/08/2021 16:25        

Thương lắm đồng bào miền Trung.

Mới có một ngày mà các thầy cô soạn được bao nhiêu đồ phụ huynh gửi: Gạo, mì tôm, bánh, thuốc, tiền...

Những gói hàng này sẽ được chuyển ra Quảng Trị, nơi mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi người dân trong vùng nước lũ đang mong chờ.

Cảm ơn những tấm lòng cùng chung tay góp sức